skip to Main Content

Informacja dla mieszkańców w sprawie PSZOK działających na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”

Przypominamy Państwu i zachęcamy do korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) działających na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

Treść informacji

inf. dot. PSZOK

Back To Top
Skip to content