skip to Main Content
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • Oś priorytetowa 3: Energia
 • Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
 • Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania
 • Dotacja bezzwrotna
 • Zakres interwencji (dominujący): 013. Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia
 • Zakres interwencji (uzupełniający): 013. Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia, 010. Energia odnawialna: słoneczna, 083. Działania w zakresie jakości powietrza
 • Typ projektu: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Projekt obejmuje termomodernizacje 5 budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Buk:

 • Szkoła podst. Szewce i jej Filia szkoła podst. Dakowy Suche – oba budynki wolnostojące, 2-kondyg. częściowo podpiwnicz.
 • Szkoła podst. Dobieżyn – budynek wolnostojący, 2-kondyg. całkowicie podpiwnicz.
 • Zespołu Szkol.–Przedszk. Niepruszewo to:
  – 3 kondyg. budynek, częściowo podpiwnicz.,
  – budynek o 2 kondyg. naziemnych, całkowicie podpiwnicz.
  – 1 kondyg. niepodpiwniczony.
 • Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury – 3-kondygnacyjny podpiwniczony.

Ww. budynki wykonane w technologii tradycyjnej. Okna (profili PCV, część drewnianych źle osadzonych) z dużymi nieszczelnościami w Szkole w Dobieżynie dodatkowo zostaną wymienione drzwi. Audyt energetyczny (ex-ante), że wykazał budynki nie spełniają wymagań maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, przegrody zewnętrzne mają niską izolacyjność termiczną.

Wartości współczynnika przenikania ciepła U wynosi dla:

1.szkoły podstaw.

a.Szewce

 • ścian zewnętrz.1.454 [W/m2K]
 • stropodachu 0.418 [W/m2K]
 • okien 2.200 [W/m2K]

b.Dakowy Suche

 • ścian zewnętrz.1.454 [W/m2K]
 • stropodachu 0.457 [W/m2K]
 • okien 2.200 [W/m2K]

c.Dobieżyn

 • ścian przyleg. do gruntu 1.131 [W/m2K]
 • ścian zewnęt. przyziemia 0.885 [W/m2K]
 • ścian zewnęt. kondyg. nadziemnych 1.114 [W/m2K]
 • stropodachu 0.640 [W/m2K]
 • drzwi zewnęt. 3.500 [W/m2K]
 • okien 3.000 [W/m2K]

2. Zespół Szkolno–Przedszkolnego w Niepruszewie

 • ścian zewnęt. 1.135 [W/m2K]
 • dach sali gimanstycznej 0.314 [W/m2K]
 • stropodach wentyl. 0.251 [W/m2K], niewentyl. 0.412 [W/m2K]
 • okna 3.120 [W/m2K]

3. Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Buku

 • ścian zewnętrz. 1.42 [W/m2K]
 • ścian na gruncie 1,50 [W/m2K]
 • dach 0,57 [W/m2K]
 • okna 1,8 [W/m2K]

Wskaźniki produktu:

 • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 5 szt.
 • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 5 szt.

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 5615,51 m2.

Wartość projektu: 1 782 109,90 zł

Kwota dofinansowania: 1 299 757,38 zł

Back To Top
Skip to content