skip to Main Content

„Murarz domy buduje | Krawiec szyje ubrania | Ale gdzieżby co uszył | Gdyby nie miał mieszkania?” – budowlańców i krawców z wiersza Tuwima znają wszyscy, gorzej z wiedzą na temat tyflologa czy zduna. Pospolity czy rzadki – każdy zawód ma swoją specyfikę, którą warto odkryć. Pora zatem na podróż szlakiem profesji wokół Poznania.

Ponad sto lat temu na terenie Lubonia powstały wielkie zakłady przemysłowe. Losy dwóch związanych z nimi grup – fabrykantów i robotników – przybliżają wycieczki Lubońskim Szlakiem Architektury Przemysłowej. Uczestnicy podobnych spacerów Swarzędzkim Szlakiem Meblowym zgłębiają tajemnice Swarzędza – miasta meblarzy, a gwoździem programu są wizyty w czynnym zakładzie stolarskim.

Prywatne kolekcje

Ciekawych wrażeń dostarczają zbiory prywatnych kolekcjonerów. Muzeum Wag i Miar Juliusza Gustowskiego w Sadach prezentuje przegląd najróżniejszych wag i przyrządów metrologicznych. W Rogalinku działa Dawna Introligatornia, Drukarstwo i Zbiory Regionalne Alojzego Szabelskiego, gdzie można zgłębić tajniki druku i oprawy książek. Podobne miejsce powstaje w Puszczykowie, gdzie Mikołaj Rybczyński gromadzi stare maszyny drukarskie. Miłośnicy motoryzacji czekają na uruchomienie Muzeum Sztuki Inżynierskiej Zbigniewa Koprasa w Fiałkowie. Właściciel już teraz udostępnia kolekcję zabytkowych samochodów i motocykli, opowiadając o pracy mechanika pojazdów zabytkowych. Jedną z najbardziej niezwykłych profesji przedstawia Muzeum Tyflologiczne w Owińskach, które specjalizuje się w tyflokartografii – mapach dla osób z wadami wzroku.

Traperska Osada w Bolechówku i Wioska Indiańska w Łopuchówku – to miejsca, gdzie można wcielić się w łowców futer i Czerwonoskórych. Barwne życie pisarza-podróżnika prezentuje Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Warto poznać również losy polskich misjonarzy, odwiedzając Muzeum im. Ojca Mariana Żelazka w Chludowie.

W tak pięknych okolicznościach przyrody

Adam Wodziczko zasłynął jako inicjator powstania Wielkopolskiego Parku Narodowego. Słynnego przyrodnika przedstawia wystawa w muzeum parku w Jeziorach. Pracę biologa i leśnika przybliża Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku oraz Leśna Izba Edukacyjna Puszczy Noteckiej w Dąbrówce Leśnej, a wiedzę z zakresu ogrodnictwa i dendrologii – arboreta w Kórniku i Zielonce. Wizyta w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie to okazja, by poznać całą grupę zawodów: od rolnika przez melioranta po weterynarza. Ofertę muzeum uzupełniają jego oddziały, między innymi Skansen Pszczelarstwa w Swarzędzu i Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie.

Zawody z przeszłości

Szczególnie ciekawe jest spotkanie z zawodami, które miały już swoje pięć minut w historii. Park Dzieje w Murowanej Goślinie oferuje ekscytujące pokazy sokolnicze, a powozownie w Kórniku i Rogalinie pomagają zapoznać się z profesją stangreta. W tym ostatnim zrekonstruowano gabinet Edwarda Bernarda Raczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie. Dużą część społeczności Śremu stanowili dawniej pracownicy Odlewni Żeliwa. Dziś o dawnych tradycjach przypomina Pomnik Odlewnika oraz wykonana na miejscu rzeźba Magdaleny Abakanowicz. Tradycje starych zawodów podtrzymuje też Kuźnia na Piaskach w Kórniku, gdzie odbywają się pokazy tego rzadko już spotykanego fachu. Obok powstał Kórnicki Wehikuł Czasu, a w nim pamiątki przypominające codzienną pracę rzemieślników: szewca, powroźnika, stolarza, zduna i fryzjera. Prawdziwą perełką tego miejsca jest ekspozycja pokazująca pracę położnych w izbie porodowej, działającej przed laty w kórnickim ratuszu.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kolekcja Drukarska Alojzego Szabelskiego W Rogalinku (fot. Piotr Basiński)
Arboretum Leśne W Zielonce (fot. Archiwum Arboretum Leśnego W Zielonce)
Zbiory Drukarskie Mikołaja Rybczyńskiego W Puszczykowie (fot. Piotr Basiński)
Wioska Indiańska W Łopuchówku (fot. Archiwum Urzędu Gminy W Czerwonaku)
Powozownia W Muzeum Pałacu W Rogalinie (fot. Archiwum Muzeum Pałacu W Rogalinie)
Muzeum Im. O. Mariana Żelazka W Chludowie (fot. Piotr Basiński)
Kolekcja Drukarska Alojzego Szabelskiego W Rogalinku (fot. Piotr Basiński)
Ekspozycja W Muzeum Arkadego Fiedlera W Puszczykowie (fot. Marek Fiedler)
2 Traperska Osada W Bolechówku (fot. Archiwum Traperskiej Osady)
3 Traperska Osada W Bolechówku (fot. Jacek Zaborski)
1 Traperska Osada W Bolechówku (fot. Archiwum Traperskiej Osady)
2 Swarzędzki Szlak Meblowy (fot. Jakub Pindych)
2 Meble Miejskie W Swarzędzu (fot. Jakub Pindych)
1 Meble Miejskie W Swarzędzu (fot. Jakub Pindych)
3 Swarzędzki Szlak Meblowy (fot. Jakub Pindych)
2 Pokaz Sokolniczy W Parku Dzieje (fot. Archiwum Parku Dzieje)
1 Pokaz Sokolniczy W Parku Dzieje (fot. Archiwum Parku Dzieje)
3 Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn (fot. Artur Napierała)
2 Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn (fot. Piotr Basiński)
2 Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn (fot. Artur Napierała)
1 Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn (fot. Artur Napierała)
3 Muzeum Wag I Miar W Sadach (fot. Piotr Basiński)
2 Muzeum Wag I Miar W Sadach (fot. Piotr Basiński)
1 Muzeum Wag I Miar W Sadach (fot. Piotr Basiński)
Muzeum Tyflologiczne W Owińskach (fot. Piotr Basiński)
Muzeum Tyflologiczne W Owińskach (fot. Marek Jakubowski)
9 Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie W Uzarzewie (fot. Piotr Basiński)
8 Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie W Uzarzewie (fot. Piotr Basiński)
7 Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie W Uzarzewie (fot. Piotr Basiński)
6 Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie W Uzarzewie (fot. Piotr Basiński)
5 Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie W Uzarzewie (fot. Piotr Basiński)
4 Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie W Uzarzewie (fot. Piotr Basiński)
3 Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie W Uzarzewie (fot. Piotr Basiński)
2 Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie W Uzarzewie (fot. Piotr Basiński)
1 Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie W Uzarzewie (fot. Piotr Basiński)
2 Luboński Szlak Architektury Przemysłowej (fot. Jakub Pindych)
1 Luboński Szlak Architektury Przemysłowej (fot. Jakub Pindych)
Back To Top Skip to content