skip to Main Content

Projekt planu miejscowego w Buku w rejonie ulic: Basztowej, św. Rocha i Sportowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku w rejonie ul. Basztowej, ul. św. Rocha i ul. Sportowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

1. Projekt uchwały – tekst planu – Buk_Basztowa

1a. Uzasadnienie do projektu uchwały – Buk_Basztowa

2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały – rysunek planu – Buk_Basztowa

3. Prognoza oddziaływania na środowisko – Buk_Basztowa

Back To Top
Skip to content