skip to Main Content

Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Buk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dokumenty do pobrania znajdują się pod adresem: https://bip.buk.gmina.pl/e,pobierz,get.html?id=43632

Link zawiera:

  • 1. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
  • 2. Załącznik nr 1 – tekst zm._studium_wyłożenie
  • 3. Załącznik nr 2 – rysunki dot. uwarunkowań_wyłożenie
  • 3a. Załącznik nr 2.1 – rysunek_uwarunkowania_wyłożenie
  • 3b. Załącznik nr 2.2 – rysunek_uwarunkowania_wyłożenie
  • 3c. Załącznik nr 2.3 – rusunek_uwarunkowania_wyłożenie
  • 3d. Załącznik nr 2.4 – rysunek_uwarunkowania_wyłożenie
  • 4. Załącznik nr 3 – rysunek_dot._kierunków_zagospodarowania_wyłożenie
  • 5. Prognoza_oddziaływania_na_środowisko_wyłożenie
Back To TopSkip to content