skip to Main Content

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku przemysłowego w Niepruszewie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku przemysłowego w Niepruszewie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1. Projekt uchwały – tekst planu wraz z uzasadnieniem

2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały – rysunek planu

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

Back To Top
Skip to content