skip to Main Content

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku w rejonie ul. Basztowej, ul. św. Rocha i ul. Sportowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku w rejonie ul. Basztowej, ul. św. Rocha i ul. Sportowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu miejscowego w Buku w rejonie ul. Basztowej, ul. św. Rocha i ul. Sportowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

1. Projekt uchwały – tekst planu – Buk_Basztowa_Sportowa

1a. Uzasadnienie do projektu uchwały – Buk_Basztowa_Sportowa

2. Załącznik nr 1 do projektu uchwały – rysuenk planu – Buk_Basztowa_Sportowa

3. Prognoza oddziaływania na środowisko – Buk_Basztowa_Sportowa

Back To Top
Skip to content